Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Game Development”

Strasti herního vývoje… Aneb s čím vším se člověk musí poprat v Unity a jak to řešit.

Flags aneb kolekce možných hodnot

Zechy 0

Občas je potřeba mít k dispozici v jedné proměnné uloženo vícero možných kombinací. Tyto hodnoty pak můžeme přidávat nebo číst pomocí bitových/bitwise operátorů. Co to jsou flagy Flagy nám umožňují…