Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Development”

S čím vším se člověk potká a musí poprat během klasického vývoje?

Flags aneb kolekce možných hodnot

Zechy 0

Občas je potřeba mít k dispozici v jedné proměnné uloženo vícero možných kombinací. Tyto hodnoty pak můžeme přidávat nebo číst pomocí bitových/bitwise operátorů. Co to jsou flagy Flagy nám umožňují…