Press "Enter" to skip to content

AWS FreeTier

Amazon Web Services je celkem často využívaná služba pro budování vlastní serverové infrastruktury v cloudu. K využití jsou možnosti jako EC2, tedy privátní servery, či S3, tedy cloudové úložiště souborů.

Ve svých článcích, které se věnují AWS, se často odkazuji na tzv. AWS FreeTier. Všechny nově vytvořené účty mají totiž nárok využívat spoustu služeb amazonu po celý rok zdarma. Čerpání probíhá automaticky a to na takových službách, které jsou pro to vhodny. Má to ovšem svá omezení.

Limity FreeTier mnou zmíněných služeb

  • Amazon EC2: 750 hodin měsíčně přes všechny instance pro linuxové t2.micro nebo t3.micro
  • Amazon S3: 5GB úložiště; 20 000 Get Requests; 2 000 Put Requests
  • AWS CodeBuild: 100 build minutes pro build.general1.small instance

Pokud je některých z FreeTier parametrů přesažen, jsou dodatečné hodiny/requesty/GB účtovány podle ceníku.

Např.: Na Amazon S3 přesáhnete limit 20 000 Get Requests, bude vám následně účtováno ~$0.00043 za každých dalších 1 000 Get Requests.

Disclaimer

Amazon Web Services nejsou mnou podávány jako jediné správné řešení, či jako reklama na služby Amazonu. Jde pouze o technologii, kterou jsem si zvolil ke své aktivní práci a pouze tak poskytuji informaci ostatním, které AWS zajímají.